Zarządzanie Jakością ISO9001

System Zarządzanie Jakością

Od czerwca 2018 roku w firmie BGM stosujmy System Zarządzanie Jakością w oparciu o normę ISO9001:2015 potwierdzony certyfikatem wystawionym przez firmę IMQ w zakresie:

Projektowanie, produkcja i budowa maszyn oraz linii automatycznego i ręcznego montażu.