Pomiar niewyważenia

Historia zaczyna się w 2015 roku kiedy firma Alfa Laval zaczęła szukać firmy, która wdrożyła by w ich zakładzie produkcyjnym w Krakowie nową maszynę do tzw. nadobrotów.

Proces ten wymaga rozkręcania części składowych wirówek do ok. dwukrotności nominalnej prędkości pracy - czyli masy do 490 kg wirują z prędkością do 20.000 obrotów na minutę.

Wyważarka dynamiczna do pomiaru niewyważenia bębnów wirówek

Przez dwa lata przechodziliśmy proces ofertowania maszyny, testowania różnych pomysłów, wizyt w firmie matce w Szwecji, rozmów z technologami
i w rezultacie w roku 2017 przystąpiliśmy do realizacji projektu. Po kilku miesiącach projekt nowych maszyn do nadobrotów został wdrożony u klienta
i maszyny zaczęły spełniać swoje zadanie. Wydawało się, że na tym jednym projekcie współpraca zostanie zakończona, ponieważ klient nie bazuje w swojej produkcji na maszynach specjalnych, których jesteśmy producentem.

Wtedy jednak dostaliśmy ze Szwecji zaproszenie na spotkanie w celu omówienia nowego projektu.

Okazało się, że klient chciałby zbudować wyważarkę dynamiczną do pomiaru niewyważenia bębnów wirówek, która dodatkowo miałaby możliwość testowania funkcjonalności bębnów

– zamykania ich przy zadanej prędkości strumieniem wody, a następnie napełniania wodą i wykonania tzw. discharge’u, czyli otwarcia misy i wyrzucenia z niej wody przy dużej prędkości obrotowej misy.

Testowanie funkcjonalności bębnów
Zamykanie bębnów przy zadanej prędkości strumieniem wody
Discharge - otwarcie misy i wyrzucenie z niej wody przy dużej prędkości obrotowej misy
Jeśli zastanawiasz się, czy Twoja firma lub branża znajdzie odpowiednie rozwiązanie, przeczytaj na czym polega pomiar niewyważenia.
    odtwórz